Webcake Help Center
Vietnamese
Search
⌃K
Links

Cập nhật IP mới cho hosting Webcake

Bắt đầu từ ngày 13/10/2023, Quý khách vui lòng cập nhật địa chỉ IP mới của hosting Webcake cho tên miền của mình
Truy cập tài khoản tên miền và chỉnh sửa lại địa chỉ IP sau:
Host record
Type (Loại)
Value (Giá trị)
@
A
203.205.10.134
Lưu ý
  • Chỉ cập nhật mới địa chỉ IP 203.205.10.134 thay vì 113.20.119.61
  • Bản ghi CNAME vẫn giữ nguyên do đó Tên miền phụ không bị ảnh hưởng cũng như khi truy cập Tên miền chính có tiền tố www vẫn truy cập được bình thường
Last modified 18d ago