Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

6. Livestream

Tự động gửi trang đặt hàng cho khách hàng khi livestream

1. Chuẩn bị sản phẩm POS

Truy cập pos.pancake.vn -> Chọn Shop -> Quản lý sản phẩm
Thêm keyword cho sản phẩm:
 • Mục đích: Khi livestream -> khách hàng gõ keyword hoặc số điện thoại -> Hệ thống tự động gửi trang sản phẩm tương ứng cho khách hàng

2. Thiết kế trang đặt hàng

Trang đặt hàng giúp khách hàng dễ dàng chọn sản phẩm và đơn hàng sẽ được cập nhật chính xác theo thời gian thực
Hướng dẫn tạo trang TẠI ĐÂY

3. Bật tính năng gửi trang xác nhận đơn hàng cho khách hàng

Truy cập POS -> Cấu hình -> Đơn hàng tự đọng -> Gửi form xác nhận đơn hàng cho khách
 • Chọn trang đặt hàng đã thiết kế ở Webcake và kết nối với POS
 • Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn kèm trang đặt hàng cho khách khi:
  • Khách comment có chứa keyword sản phẩm
  • Khách comment có số điện thoại
  • Khách nhắn tin tới trang có số điện thoại hoặc keyword

4. Ứng dụng vào Livestream

Các bước setup vào bài livestream:
 • Đặt link trang đặt hàng vào content bài viết
 • Ghim link trang đặt hàng ở comment
 • Bật tự động gửi trang đặt hàng cho khách hàng, hệ thống sẽ gửi tin cho khách khi:
  • Khách hàng comment có chứa keyword hoặc số điện thoại
  • Khách hàng inbox có chứa keyword hoặc số điện thoại