แนะนำวิธีออกแบบ LANDING PAGE - WEBCAKE

webcake.io

I. ออกแบบ Landing Page ฟรีที่: webcake.io

II. Livechat สนับสนุน: https://m.me/Webcake.io/

III. แนะนำ Webcake

Webcake เป็นแพลตฟอร์มการออกแบบหน้า Landing Page ในระบบนิเวศของ Pancake และมีคุณสมบัติที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นๆ:

  • ซิงโครไนซ์ข้อมูลกับ POS - Pancake: คำสั่งซื้อ สินค้า สินค้าคงคลัง...

  • ซิงโครไนซ์กับ PancakeStore: สินค้า คำสั่งซื้อ ชื่อโดเมนเกี่ยวกับเว็บไซต์,...

  • บูรณาการ chatbot คือ Botcake ของ Pancake

Last updated