10. Chèn bản đồ Google Map

Để chèn bản đồ từ Google Maps vào Landing Page bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1. Truy cập thanh Sidebar để đưa phần tử bản đồ vào trong trang

3. Nhập địa chỉ bạn muốn hiển thị trên bản đồ, sau khi ra kết quả đúng theo ý mình bạn bấm chọn Chia sẻ

4. Chọn mục Nhúng bản đồ, sau đó chọn kích thước và bấm nút sao chép mã HTML.

5. Tại giao diện chỉnh sửa Landing Page, tại Iframe bản đồ, paste doạn mã vào trong "HTML Box"

Chọn sao chép mã trong bản đồ và dán vào HTML Box

Last updated