15. Chèn file PDF

1. Truy cập thanh Sidebar để đưa phần tử html box vào trong trang

2. Tải file PDF lên Google Drive

Google Drive: https://drive.google.com/drive

3. Chia sẻ file PDF

4. Nhúng file PDF

Mở link file PDF -> Click vào icon 3 chấm -> Nhúng mục

Copy đoạn mã:

Nhúng đoạn mã vào HTML Box

Last updated