6. Thông báo

1. Thêm mới khối Thông báo từ Sidebar

Nguyên lý của tính năng Notify: hiển thị những nội dung được chuẩn bị sẵn trong Google Sheet.

Bước 1: Tạo Google Sheet với những nội dung có sẵn

Tạo một Google Sheet với 3 cột nội dung chính và điền thông tin của các cột:

Để có link ảnh, bạn có thể up ảnh lên thư viện ảnh của Webcake và ấn chọn Copy URL để ra trang ảnh và copy link của hình ảnh:

Link ảnh mặc định nếu khách hàng muốn sử dụng: https://statics.pancake.vn/web-media/4b/52/7f/e7/666682ecfee619a3451cf2566aba653946dc13bfe52f47456f186874.png

Bước 2: Xuất bản Google Sheet lên web

Bạn có thể lựa chọn xuất bản với toàn bộ tài liệu hoặc sheet chứa nội dung

Bước 3: Quay trở lại đường link tranh tính lúc đầu

  • Copy ID của Google Sheet và dán vào mục Google Sheet ID trong thiết lập của tính năng Notify.

  • Copy tên của sheet và dán vào mục tên sheet

*Lưu ý: lấy ID của google sheet gốc, không phải ID của đường link sau khi đã xuất bản ở bước 2.

Bước 4: Update mới của Google sheet yêu cầu người dùng chia sẻ trang tính để cho thể hiển thị lên notify

  • Truy cập trang tính -> Chia sẻ -> Chia sẻ với bất kỳ ai (quyền xem)

  • Xuất bản lại trang ở Webcake

Last updated