12. Cài đặt Hiệu ứng Text

Bạn Click dup hoặc Bôi đen Text -> Icon Hiệu ứng Text -> Nâng Cao -> Hiệu ứng Text

Last updated