14. Nhúng tài liệu Google Suite vào Landing page

Để nhúng file Docs, Sheets, Forms & Slides vào Landing page bạn cần sử thao tác cá bước như sau:

1. Xuất bản tệp tin

Mở file tài liệu -> Tệp -> Chia sẻ -> Công bố lên Web

Nhúng -> Copy thẻ <iframe>

2. Chèn mã nhúng và Landing page

Tại view Thiết kế -> Khác -> HTML Box -> edit HTML -> Paste mã nhúng đã copy ở bước trên

Last updated