9. Mobile only

Xuất phát từ việc 90-> 95% khách vào landing page bằng mobile -> Tính năng Mobile Only ra đời

Mobile Only là tính năng cho phép chỉ thiết kế trên giao diện mobile, không cần thiết kế giao diện desktop. Khi người truy cập vào trang bẳng desktop cũng sẽ nhìn thấy view mobile

Sử dụng tính năng Mobile Only

Last updated