10.4 Hiện thông tin khách hàng đã điền sang trang cảm ơn

1. Hiển thị thông tin khách hàng trong popup

Sau khi khách hàng điền thông tin và bấm đặt hàng -> Popup cảm ơn hiển lên sẽ kèm thông tin của khách hàng:

Sử dụng cấu trúc: {{id trường form}} để hiện thông tin trường mà khách điền vào

VD: Trường họ tên: {{full_name}}

Trải nghiệm thử tại: https://preview.webcake.io/thanks-03

2. Hiển thị thông tin khách hàng ở trang cảm ơn khác

Tương tự như popup cảm ơn, ta sẽ dùng cầu trúc: {{id trường form}} để hiện thông tin khách hàng đã điền vào

Trải nghiệm thử tại: https://preview.webcake.io/thanks-03

3. Hiển thị giá trị đơn hàng

Sử dụng cấu trúc: {{total_price}} để hiển thị giá trị đơn hàng sang trang cảm ơn hoặc popup

4. Hiển thị thông tin sản phẩm sang trang cảm ơn

Sử dụng cấu trúc: {{items}} để hiển thị danh sách sản phẩm sang trang cảm ơn hoặc popup

Last updated