13. Kết nối đồng bộ dữ liệu Webcake - MailChimp

Mailchimp được biết đến là một nền tảng tự động hóa Marketing có thể giúp người dùng chia sẻ dễ dàng các email cũng như các chiến dịch quảng cáo với khách hàng và các bên quan tâm khác. Để kết nối data từ landing page về chuỗi email quản lý của MailChimp, các bạn thao tác như sau :

Last updated