2.1 Gắn thẻ cho đơn trùng IP

1. Tạo thẻ đơn hàng ở POS

Giao diện POS: Cấu hình -> Thẻ đơn hàng -> Tạo

Lưu ý*

Bạn cần bật trạng thái "Mới" để đảm bảo ngay khi đơn về POS đơn sẽ được gắn tag "Đơn trùng"

2. Gắn thẻ đơn trùng cho landing page về POS

Truy cập chi tiết landing page -> Pancake POS -> Gắn tag cho đơn hàng trùng IP

Last updated