3.2 Bật Cookies

Một số trường hợp do vô tình hoặc cố ý, Cookies Google ở Webcake bị tắt trên trình duyệt của bạn -> Gây ra một số lỗi về kết nối với Google

Các bước bật lại Cookies Google:

Tại thanh truy cập trang web -> Click vào biểu tượng ổ khóa -> Cookies

Tại popup Cookies -> Chọn Blocked -> Chọn các cookies Google -> Allow

Cuối cùng: Save -> Reload lại trang và sử dụng

Last updated