7. Google Search Console (Google webmaster tool)

Google Search là một dịch vụ miễn phí và Google cung cấp để giúp theo dõi, duy trì và khắc phục sự cố liên quan đến sự hiện diện của trang Web của bạn trong kết quả tìm kiếm của Google.

Search e cung cấp công cụ và báo cáo cho các hành động sau:

  • Xác nhận rằng Google có thể tìm và thu thập dữ liệu trang web của

  • Xem dữ liệu về lưu lượng truy cập từ Google Tìm kiếm đến trang web của bạn: tần suất trang web xuất hiện trong GG tìm kiếm, cụm từ nào giúp trang web hiện thị, tần suất người tìm kiếm nhấp vào trang đối với các cụm từ đó

  • Nhận thông báo khi Google gặp phải các vấn đề lập chỉ mục, nội dung spam hoặc các vấn đề khác trên trang web

  • Hiển thị những trang web khác liên kết đến trang web của bạn

Đối tượng nên sử dụng Google Search Console:

  • Chủ sở hữu doanh nghiệp

  • Chuyên gia SEO hoặc nhà tiếp thị

  • Quản trị viên trang web

  • Nhà phát triển

Last updated