4. Mã chuyển đổi Google Analytics

Có 2 loại mã chuyển đổi Google Analytics:

  • Universal Analytics (Phiên bản cũ, các tài khoản mới tạo sau ngày 14/10/2020 sẽ không còn sử dụng bản này nữa, các tài khoản cũ có thể giữ hoặc chuyển sang phiên bản GA4 mới)

  • Google Analytics 4 (Phiên bản mới)

Gắn Google Analytics lên Landing Page sẽ giúp bạn thống kê và đo lường các chỉ số như lượng người truy cập, nguồn truy cập, lượng chuyển đổi, hành vi người dùng trên trang.

Trước tiên bạn cần có tài khoản Google Analytics. Sau đó bắt đầu gắn mã trên Webcake và theo dõi Landing Page của bạn.

Link Google Analytics: https://analytics.google.com

Last updated