5. คำแนะนำในการใช้แป้นพิมพ์ลัด

ที่หน้า Builder เพื่อดู "บทแนะนำเกี่ยวกับการใช้ทางลัด" ผู้ใช้คลิกที่ไอคอน "ทั่วไป" -> การสนับสนุน

หน้าจอป๊อปอัป "คำแนะนำสำหรับการใช้ทางลัด" จะปรากฏขึ้น

คลิกที่ "คู่มือผู้ใช้" เพื่อเข้าถึงคู่มือ

Last updated