1. บันทึก Landing Page

ที่หน้า Builder ให้คลิกที่ไอคอน "บันทึก" ที่มุมซ้ายของหน้าจอบน "แถบส่วนหัว" เพื่อบันทึกหน้า Landing Page

ขึ้นข้อความว่าบันทึกสำเร็จแล้ว:

Last updated