2. ดูตัวอย่าง

ที่หน้า Builder ให้คลิกที่ไอคอน "ดูตัวอย่าง" ที่มุมซ้ายของหน้าจอบน "แถบส่วนหัว" เพื่อดูตัวอย่างหน้า Landing Page:

หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นโหมดแสดงตัวอย่าง

Last updated