1 Gửi thông tin đơn hàng cho khách hàng qua Messenger sau khi khách hàng đăng ký mua hàng

1.Cài đặt Chatbot để chuẩn bị gửi thông tin đơn hàng cho khách hàng

Trong hướng dẫn này mình sử dụng chatbot là Botcake - Nền tảng chatbot miễn phí do Pancake Team phát triển, các chatbot khác thao tác tương tự

1.1. Tạo công cụ Messgener REF URL

Đây là công cụ cho phép tạo một đường link truy cập tới Messenger của Page với một mã Ref để định dạng nguồn truy cập.

Chatbot sẽ nhận dạng đường link bằng mã Ref theo sau và gửi tin nhắn được cài đặt sẵn tương ứng với đường link này.

Truy cập Botcake.io -> Công cụ -> Tạo mới công cụ -> Messenger Ref URL -> Tạm thời để đó và setup bước tiếp theo

1.2. Tạo Customer Field để gửi thông tin đơn hàng cho khách hàng

Customer Field dùng để gửi thông tin chi tiết đơn hàng cho khách hàng ngoài các trường: Tên, số điện thoại, địa chỉ.

Truy cập: Botcake -> Cấu hình -> Custom Field -> Tạo custom field -> Đặt tên, mô tả -> Chọn kiểu dữ liệu: Chuỗi ký tự -> Lưu

1.3. Tạo luồng tin nhắn để gửi cho khách hàng

Tạo luồng tin nhắn để khi khách đến từ Ref URL chatbot sẽ gửi thông tin hóa đơn cho khách hàng

Truy cập: Botcake -> Luồng tin nhắn -> Tạo luồng tin nhắn mới -> Đặt tên luồng -> Truy cập chỉnh sửa luồng

Chú ý: Các thông tin cần đặt vào để tự động gửi thông tin ứng với khách hàng đó (tham khảo ảnh dưới)

  • Họ và tên

  • Số điện thoại

  • Địa chỉ

  • Custom field vừa tạo bên trên

1.4. Gắn công cụ Messenger Ref URL với Luồng tin nhắn

B1: Truy cập: Botcake -> Công cụ -> Chọn công cụ Ref URL đã tạo bên trên -> Chỉnh sửa -> Opt-In message -> Click icon "Thay thế" để chọn Luồng tin nhắn.

B2: Vào thiết lập

  • Đổi Ref URL nếu muốn

  • Tạo liên kết custom filed với trường trong Webcake (có thể tạo bao nhiêu trường tùy ý)

Một số trường ẩn: total_price: Tổng giá trị đơn hàng (Với các đơn có liên kết sản phẩm với POS) items: Danh sách sản phẩm trong đơn

province_name: Tỉnh/ Thành Phố

district_name: Huyện

commune_name: Phường/ Xã

Cách lấy id_truong Webcake

Lưu ý: Cần bật nút "Bắt đầu" cho chatbot hoặc để câu hỏi thường gặp -> Mục đích để khách hàng click vào -> Vì khách hàng cần tương tác với page trước thì Chatbot mới gửi được thông tin cho khách hàng.

Lấy link Ref URL từ Botcake

Webcake -> form -> Thanh cài đặt -> Nâng cao -> Mở thêm Url/ Ứng dụng -> Dán link Botcake phía trên vào ô input -> Lưu và xuất bản

Hình ảnh thông tin đơn hàng được gửi

Nút -> Nâng cao -> Sự kiện -> On click -> Open application -> Dán link Botcake

Lưu ý: Sự kiện Open Application chỉ sử dụng được sau khi khách hàng đã submit form -> Hệ thống nhận được thông tin của khách hàng và mở Application -> Gửi thông tin cho khách hàng qua mess

Trường hợp chỉ mở link và không gửi thông tin cho khách hàng -> Chọn sự kiện Open link

Last updated