14. Tracking qua nhiều Landing Page

Tính năng cho phép theo dõi luồng truy cập của khách hàng và để lại thông tin:

  • Khách truy cập Landing Page 1 -> Click chuyển sang Landing Page 2

  • Tại Landing Page 2 khách hàng sẽ để lại thông tin -> theo dõi được khách đến từ landing page nào

Truy cập: Dashboard -> Chi tiết trang -> UTM -> tạo các link UTM khác nhau

2. Sự kiện chuyển sang Landing Page 2

2.1 Bật UTM Tracking cho nút bấm

Builder -> Nút bấm -> Thêm sự kiện open link -> Thêm link trang Landing Page 2 -> Tích chọn "UTM Tracking"

2.2 Bật option UTM tracking cho Form

Builder -> Form ->Nâng cao -> Chuyển hướng -> Thêm link trang Landing Page 2 -> Tích chọn "UTM Tracking"

Tính năng: Khi khách hàng vào Landing Page 1 với UTM -> Click chuyển sang Landing Page 2 -> Chuyển sang Landing Page 2 với cùng UTM với trang Landing Page 1 -> khách để lại thông tin -> Thông tin về kèm UTM

Last updated