16. Affiliate

Người dùng sẽ tạo các link affiliate gửi cho Cộng tác viên(CTV) --> CTV sẽ gửi link affiliate cho khách hàng

Tạo Affiliate theo công thức:

Link trang + ?aff + tên, số điện thoại...

Truy cập Danh sách Landing --> Affiliate để xem thống kê

Last updated