27. Gửi thông tin đơn hàng cho khách hàng qua eSMS sau khi khách hàng đăng kí mua hàng

1. Tạo tài khoản liên kết

Tại Dashboard : Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Thêm -> chọn "eSMS"

Nhập các thông tin: Tên gợi nhớ, API Key, Secret Key, Brandname...

Lưu ý: Brandname là tên bạn đăng kí với eSMS

Cách lấy API Key và Cecret Key

Truy cập link website: https://account.esms.vn/ và đăng nhập tài khoản tài eSMS

Tài khoản -> Quản lý API -> Copy

2. Tạo Cấu hình Form

Tích hợp -> Cấu hình Form -> Thêm -> chọn Tài khoản eSMS vừa liên kết

  • Nội dung tin nhắn : bạn cần sử dụng template có sẵn của eSMS và phải được đăng kí với eSMS

  • Để hiển thị thông tin đặt hàng bạn cần sử dụng các ID trường để cài đặt tương ứng với template

Ví dụ : Template eSMS "Chuc mung sinh nhat {P2,50}. Kinh chuc QK co nhieu suc khoe, thanh cong va hanh phuc! Nhan dip sinh nhat xin gui den {P2,50} coupon {P2,20}. Tran trong."

Cách lấy ID trường: Click vào trường ->Thiết kế -> ID

3. Kết nối cấu hình eSMS vào Landing page hoặc Form

Cách 1. Liên kết cấu hình vào landing page

Tại Dashboard -> Click vào Tên landing page -> Kết nối -> Thêm -> Chọn dữ liệu có sẵn ->chọn cấu hình

Cách 2. Liên kết cấu hình vào Form

Tại Builder: click Form -> Nâng cao -> Chọn cấu hình eSMS

--> Xuất bản và sử dụng

Last updated