5.1 Debug lỗi 404 khi xuất bản tên miền lên Wordpress

Trong một vài trường hợp nếu bạn đã thực hiện cài đặt tên miền wordpress theo đúng hướng dẫn nhưng khi xuất bản gặp tình trạng Lỗi 404 như hình dưới:

Bạn cần thao tác theo các bước như sau:

Truy cập Wordpress: Setting -> Permalinks -> Save Changes

Last updated