7. Xuất bản tên miền Landing page lên nền tảng Sapo

1. Xác thực tên miền chính của bạn trên Sapo

Xác thực tên miền chính tại view Ứng dụng của Sapo:

2. Tạo tên miền trên Webcake

Tại view tên miền: Thêm tên miền -> chọn nền tảng Sapo:

Ví dụ : tech-decor-com-vn.mysapo.net

Sau đó bạn bấm Save để tạo

3. Xác thực tên miền Sapo trên Webcake

Tại view tên miền: Bấm xác thực tên miền Sapo -> Sẽ có view kết nối mở rã, mọi người bấm tích hợp -> Tên miền sẽ được xác thực

4. Xuất bản với tên miền Sapo

Tại view xuất bản: Chọn tên miền Sapo -> Xuất bản

Last updated