8. Xuất bản tên miền lên nền tảng Storecake

Để xuất bản landing page lên nền tảng Storecake, bạn thực hiện các bước cài đặt như sau:

Bước 1. Thêm tên miền Storecake

Truy cập Dashboard : Tên miền -> Thêm tên miền -> Save

Nền tảng : Chọn nền tảng Storecake

Thêm tên miền Storecake: Nhập tên miền Storecake của bạn

API Key: Mã Webcake key mà Storecake cung cấp

Để lấy API KEY bạn cần đăng nhập tài khoản Storecake

Truy cập Dashboard: Cài đặt -> Khác -> Webcake Key -> Create Key -> Copy Key

Bước 2. Xác thực tên miền

Tên miền -> icon 3 chấm -> Xác thực

3. Xuất bản landing page

Tại view xuất bản: Chọn tên miền Storecake -> Xuất bản

Last updated