1.2 Trỏ tên miền từ Matbao

Để mua tên miền bên MatBao truy cập: https://www.matbao.net

Sau khi mua tên miền bên MatBao sẽ cung cấp mội tài khoản đăng nhập và quản lý tên miền tại: https://www.matbao.net

1. Trỏ tên miền chính

Đăng nhập và truy cập view quản lý tên miền: Cấu hình dns nâng cao -> Trỏ tên miền về Webcake

Chọn tạo bản ghi: Trỏ về Webcake

Cấu hình thành công

2. Trỏ tên miền phụ

Tạo cấu hình CNAME

Cấu hình thành công tên miền phụ: abc.domain

Last updated