HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ LANDING PAGE - WEBCAKE

webcake.io

I. Thiết kế Landing Page miễn phí tại: webcake.io

II. Livechat hỗ trợ: https://m.me/Webcake.io/

III. Giới thiệu Webcake

Webcake là nền tảng thiết kế Landing Page nằm trong hệ sinh thái Pancake và có những tính năng vượt trội so với các nền tảng khác:

  • Đồng bộ dữ liệu với POS - Pancake: Đơn hàng, sản phẩm, tồn kho,...

  • Đồng bộ với PancakeStore: Sản phẩm, đơn hàng, tên miền về website,...

  • Tích hợp chatbot là Botcake của Pancake

Last updated