HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỀN TẢNG WEBCAKE THIẾT KẾ LANDING PAGE

webcake.io

Thiết kế Landing Page miễn phí tại: webcake.io

Livechat hỗ trợ: https://m.me/Webcake.io

I. TỔNG QUAN VỀ LANDING PAGE

 1. Tổng quan về Landing Page

 2. Phân loại Landing Page

 3. Ứng dụng Landing Page

 4. Thiết kế một Landing Page ấn tượng

II. KHỞI TẠO LANDING PAGE VỚI WEBCAKE

 1. Trang Dashboard

 2. Trang Builder

III. THIẾT LẬP CƠ BẢN

 1. Lưu Landing Page

 2. Xem trước

 3. Xuất bản

 4. Lịch sử

 5. Hướng dẫn sử dụng phím tắt

IV. CÔNG CỤ THIẾT LẬP

 1. Thanh Sidebar

 2. Thanh thiết lập nhanh

 3. Khối thiết lập

 4. Thiết lập toàn trang

 5. Chức năng layers

V. CÁC PHẦN TỬ CƠ BẢN

 1. Frame

 2. Hình ảnh

 3. Khối màu

 4. Form

 5. Nút bấm

 6. Thông báo

 7. Popup

 8. Gallery

 9. Chèn trang Facebook

 10. Chèn bản đồ Google Map

 11. Các khối phần tử khác

 12. Nhóm phần tử

VI. ĐỒNG BỘ PHẦN TỬ DESKTOP - MOBILE

 1. Đồng bộ section

 2. Đồng bộ khối text

 3. Đồng bộ khối màu

 4. Đồng bộ button

 5. Đồng bộ ảnh

 6. Đồng bộ form

VII. SỰ KIỆN TRONG LANDING PAGE

 1. Gắn sự kiện cho các phần tử

 2. sự kiện chuyển Frame

 3. Sự kiện mở đường dẫn

 4. Sự kiện mở Popup

 5. Sự kiện cho Form

 6. Sự kiện gọi điện thoại

 7. Sự kiện lightbox

 8. Sự kiện ẩn, hiện section

VIII. TÊN MIỀN VÀ XUẤT BẢN VỚI TÊN MIỀN RIÊNG

 1. Trỏ tên miền về Hosting của Webcake

 2. Xuất bản với tên miền riêng

 3. Clear Cache DNS

IX. THEO DÕI, ĐO LƯỜNG LANDING PAGE

 1. Cài đặt mô tả trang

 2. Mã chuyển đổi Facebook Pixel

 3. Tiktok Pixel

 4. Mã chuyển đổi Google Analytics

 5. Mã chuyển đổi Google Ads

 6. Mã chuyển đổi Google Tag Manager

 7. Mã chuyển đổi Global Tracking

 8. Google Search Console (Google webmaster tool)

 9. Global Tracking

XI. KẾT NỐI, ĐỒNG BỘ WEBCAKE - POS - PANCAKE

XII. TÍNH NĂNG MỞ RỘNG

XIII. ỨNG DỤNG TRONG LANDING PAGE