2. Vòng quay may mắn

Để thiết lập Vòng quay may mắn, bạn vào phần Toolbar -> Khác -> Lucky Spin và chọn bánh răng Thiết lập và chỉnh sửa các nội dung trên vòng quay

1. Danh sách kết quả/ Kiểu dữ liệu

Mã coupon: mã giảm giá khách hàng nhận được sau khi quay vòng quay - Chữ: nội dung sẽ hiển thị ở vòng quay may mắn - %: tỉ lệ quay vào các ô trên vòng quay

Có 2 cách thiết lập Danh sách kết quả : Tự nhập hoặc

1.1 Dữ liệu tự nhập

Tạo lần lượt thông tin theo mẫu có sẵn với định dạng CouponCodeINameCoupon/% ( ví dụ COUPON50|Coupon 50k|90%)

1.2 Dữ liệu Datagrid

Tạo Datagrid cho vòng quay may mắn như sau:

Trang Builder —> Data —> Datagrid —> Thêm Datagrid

Sau khi Tạo datagrid xong, người dùng Click vào 3 chấm —> Chỉnh sửa ( Hoặc Click trực tiếp vào Datagrid )

Thêm dữ liệu liệu như sau:

Coupon code: Mã coupon khách hàng nhận được khi quay

Coupon text : Tên coupon hiển thị trên vòng quay

Percent : Tỉ lệ % quay vào ô

2. Popup kết quả và Lời nhắn

Nếu bạn dùng Popup mặc định thì sẽ hiển thị phần nội dung LỜI NHẮN tương ứng ở phía dưới. Trong trường hợp muốn dùng Popup tùy chọn, bạn tạo 1 Popup mới rồi sử dụng.

3.Hình nền và nút bấm

Bạn có thể tùy chỉnh lại phần hình nền và nút bấm theo mong muốn sử dụng

4. Cách hiển thị kết quả vòng quay trên popup kết quả

Sau khi khách hàng quay vòng quay may mắn, bạn muốn kết quả vòng quay tự động điền vào POPUP kết quả , ở form trên popup, bạn sử dụng thêm trường : Coupon ( Mã giảm giá )

Trong trường hợp không muốn khách hàng bấm sửa được trường thông tin này, bạn có thể cho ẩn đi trường Mã giảm giá ở form đăng ký, thông tin vẫn gửi đầy đủ về kênh lưu trữ của bạn

Ngoài ra, trong trường hợp bạn muốn hiển thị mã giảm giá khách hàng đã quay được trên popup , ví dụ chúc mừng bạn đã quay thành công mã giảm giá 15% , bạn thiết lập như sau: Vào phần Thêm mới- Tiêu đề, chỉnh sửa nội dung tiêu đề thành : Chúc mừng bạn đã quay thành công {{coupon_text}}

5. Các code tùy chỉnh cho phần vòng quay may mắn

Last updated