18. Ảnh so sánh

Tính năng này cho phép người dùng tạo 1 nội dung ảnh so sánh, khách hàng có thể kéo xem sự thay đổi trước - sau của nội dung

Bạn thêm phần tử ảnh -> Khối thiết lập: Thiết kế -> Bật tính năng ảnh so sánh -> Upload ảnh

Tỷ lệ ảnh sau khi xuất bản mặc định là tỷ lệ 50/50 vì vậy để phần ảnh hiển thị được đẹp nhất bạn nên chọn hai ảnh có kích thước tương đương nhau.

Last updated