4.6 Tự động chặn spam

Ứng dụng;

  • Tự động chặn các IP có dấu hiệu spam (đặt quá nhiều đơn)

  • Các đơn spam sẽ vào phần block

  • Tính năng ko bắn sự kiện lên pixel với các đơn block -> Tránh pixel đo nhầm các đơn spam -> Lãng phí chi phí quảng cáo, pixel học sai

1. Tự động chặn đơn từ IP spam

Truy cập: Cài đặt -> Cài đặt chung -> Chặn trùng IP

  • Đơn hàng thứ X của cùng 1 IP trong vòng Y ngày sẽ bị đưa vào phần đơn bị chặn (Block)

2. Tính năng không bắn sự kiện lên pixel với các đơn block

Truy cập: Cài đặt -> Cài đặt chung -> Chặn thống kê pixel với đơn bị chặn

Các đơn bị chặn sẽ ko bắn sự kiện lên pixel.

Các IP bị chặn vẫn sẽ tạo được đơn nhưng bị cảnh báo "Form is blocked"

Các đơn từ IP bị chặn sẽ về phần đơn block ở Webcake

Last updated