19. Short Link

Short link cho phép rút ngắn những liên kết quá dài, giúp thuận tiện cho việc chia sẻ chúng trên các mạng xã hội.

Người dùng truy cập Dashboard -> Ứng dụng -> Link rút gọn -> Thêm link rút gọn

Ngoài ra người dùng có thể tạo UTM link trực tiếp trên giao diện bằng Link rút gọn

Last updated