4.3 Usecase khắc phục tình trạng sai số điện thoại, bom hàng

Sai số điện thoại và bom hàng là 2 yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu, lợi nhuận và tính toán chi phí ads.

Giải pháp:

 • Cấu hình form

  • Xác thực số điện thoại

  • Sử dụng trường check lại số điện thoại

 • Xác nhận lại thông tin đơn hàng

  • Hiển thị thông tin ở trang cảm ơn

  • Gửi thông tin đơn hàng cho khách hàng qua messenger -> Chăm sóc lại sau này

 • Đồng bộ đơn về POS

  • Gộp đơn trùng số điện thoại về POS

  • Check thông tin số điện thoại đó ở POS (số đơn thành công, thất bại, báo xấu,..)

 • Chặn IP đơn spam

1. Cấu hình form

Xác thực số điện thoại trong Landing Page

 • Nhập đúng định dạng số điện thoại Việt Nam hoặc nước ngoài (Nhập sai không cho đăng kí)

Sử dụng trường check lại số điện thoại

2. Xác nhận lại thông tin đơn hàng

Hiển thị thông tin ở trang cảm ơn

Sau khi khách đăng ký -> hiển thị sang trang cảm ơn thông tin đặt hàng của khách hàng -> Để lại các nút trong trang cảm ơn để khách hàng sửa lại thông tin

Gửi thông tin đơn hàng cho khách hàng qua Messenger

Sau khi khách hàng đăng ký thành công -> đưa khách hàng về messenger để chăm sóc và nhận các khuyến mãi về sau

Link hướng dẫn:

3. Đồng bộ đơn về POS

Gộp đơn trùng số điện thoại về POS

Hạn chế tỉ lệ bom hàng với tính năng báo xấu POS

 • Thông tin đăng kí mua hàng từ Landing Page hiển thị đầy đủ ở giao diện POS: Số đơn thành công, số đơn hủy, thông tin báo xấu của các shop

4. Chặn IP đơn spam

Hướng dẫn: https://docs.webcake.io/ket-noi-dong-bo-webcake-pos-pancake/5.-block-ip-don-hang-spam

Last updated