4.3. Mã chuyển đổi Google Ads

1. Tạo lượt chuyển đổi Google Ads

Truy câp Google Ads để tạo tài khoản: https://ads.google.com

Truy cập: Google Ads -> Công cụ và cài đặt -> Lượt chuyển đổi -> Tạo mới

Chọn lượt chuyển đổi mà bạn mong muốn vd: Trang Web

Ở đây để thuận tiện và dễ quản lý, chúng ta nên sử dụng trình quản lý thẻ của Google Tag Manager

Chọn sử dụng Trình quản lý thẻ của Google

Bấm hoàn tất

2. Liên kết Google Ads và Google Tags

Truy cập phần quản lý thẻ Google Tag Manager: https://tagmanager.google.com

Liên kết Google Ads và Google Tags, sau khi liên kết chỉ cần gắn mã Google Tag Manager vào Webcake là có thể quản lý được cả Google Ads và Google Analytics

Copy mã GTM

3. Gắn thẻ GTM (Google Tag Manager) vào landing page

Bạn sẽ gắn mã GTM vào Landing page

--> Xuất bản

4. Kiểm tra hoạt động của Google Tag

Để kiểm tra xem Google Analytics đã ghi nhận những sự kiện mà bạn đã cài đặt ở trên hay chưa, các bạn cần tải ứng dụng Google Tag Assistant và cài đặt trên trình duyệt Chrome.

Sau khi ứng dụng đã hiển thị trên trình duyệt, bạn bật trang landing page cần kiểm tra, và chọn Enable sau đó F5 để tải lại trang.

5. Theo dõi các sự kiện trên trang

5.1 Cách 1: Cài trực tiếp sự kiện theo dõi cụ thể vào nút trong Webcake

Lưu ý:

 • Cách này dễ sử dụng nhưng chỉ cài được 1 sự kiện theo dõi cụ thể cho 1 phần tử

 • Phù hợp với các shop dùng 1 tài khoảng quảng cáo Google để chạy cho website

 • Ngoài cài mã theo dõi vào các phần tử mình thường thì có 2 sự kiện đặc biệt

  • Thêm vào giỏ hàng

  • Mua hàng (Cho form)

  • Các sự kiện theo dõi với 2 sự kiện trên -> Khi gửi thông tin lên Google, Storecake sẽ gửi kèm cả giá trị của sản phẩm hoặc đơn hàng theo 2 sự kiện trên

VD: Sự kiện theo dõi nút hoặc form

5.2. Cách 2: Sử dụng Triggers "Custom Event" của Google Tag Manager

Lưu ý:

 • Phương pháp này phức tạp hơn nhưng khi người dùng đã cài thành công sẽ rất thuận tiện đặc biệt phù hợp với các Shop có nhiều tài khoản quảng cáo chạy cho 1 website

B1. Chọn sự kiện có sẵn cho phần tử hoặc tùy chỉnh

Nếu chọn các sự kiện mặc định thì Event

Add To Cart: add_to_cart

Begin Checkout: begin_checkout

Add Payment Info: add_payment_info

Purchase: purchase

B2. Tạo Triggers tùy chỉnh trên Google Tags Manager

B3. Tạo biến ghi nhận data (Giá trị đơn hàng, tiền tệ,.. )

Các biến sử dụng:

 • Giá trị đơn hàng: eventModel.value

 • Tiền tệ: eventModel.currency

 • Tên: eventModel.full_name

 • Số điện thoại: eventModel.phone_number

 • Địa chỉ: eventModel.address

B4. Tạo Tags liên kết Triggers vừa tạo với sự kiện tracking Google Ads

B5. Xuất bản Google Tag Manager

6. Kiểm tra hoạt động của Google Tag

Sử dụng Tag Assistant tại: https://tagassistant.google.com/

7. Theo dõi bằng thẻ của bạn (Tùy chọn nhưng cách theo dõi này ko tối ưu bằng các cách trên)

Bạn có thể tự cài đặt thẻ của bạn để gắn vào landing page như sau

Thiết lập thẻ -> Tự cài đặt thẻ ->

Copy đoạn mã code của thẻ "Trang web toàn cầu""Đoạn mã sự kiện" mà Google Ads cung cấp cho bạn

-> Gán đoạn mã vào Landing page: Cài đặt ->HTML/Javascript

Last updated