14 Khối video

Có 2 cách để chèn video vào landing page, hãy tham khảo và sử dụng 2 cách dưới đây nhé

14.1 Sử dụng Phần tử Video

Để sử dụng khối video truy cập: Sidebar -> Media -> Kéo khối video ra trang chỉnh sửa ->Chọn loại video -> Tùy chỉnh video

Có các cách sử dụng video

  • Video Youtube

  • Video Vimeo

  • Video tải lên Webcake

Để tùy chỉnh ảnh nền video: Video -> Backgroud -> Image

14.2 Sử dụng phần tử HTML Box để nhúng video

1. Lấy mã nhúng

Bạn có thể dùng phần tử này để nhúng video từ nền tảng Youtobe hay Video Vimeo tuy nhiên nhược điểm của khối này là bạn không thể custom được video

Truy cập Youtobe, Vimeo -> Chia sẻ -> Nhúng -> Sao chép cặp thẻ <iframe>

Lấy mã nhúng trên youtobe

Lấy mã nhúng trên Vimeo

2. Chèn mã nhúng vào landing page

Ở trang Builder bạn sử dụng khối HTML Box -> Edit HTML -> paste đoạn mã <iframe> copy ở bước trên -> Update

Last updated