6. Xác minh quyền sở hữu tên miền với Google Search Console

Xác minh là gì?

Xác minh là quá trình chứng minh rằng bạn là chủ sở hữu của một sản phẩm (Website, App,…). điều này là bất buộc nếu bạn đang sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Google, việc xác minh chủ thể giúp bạn có quyền truy cập vào dữ liệu dịch vụ của Google và có thể ảnh hưởng đến sự hiện diện của website của bạn trên Google Tìm kiếm. Mỗi website trong Google Search Console cần phải có ít nhất một chủ sở hữu đã xác minh.

Tiến hành xác minh chủ thể tên miền với Google Search Console như sau:

Bước 1: Tuy cập vào Google Search Console Tìm kiếm sản phẩm Thêm trang web

Bước 2: Nhập tên miền vào ô Miền Tiếp tục

Bước 3: Sao chép giá trị TXT

Bước 4: Truy cập Trang quản lý tên miền → Tên miền → Chọn tên miền → Quản lý DNS Thêm bản ghi tên miền

Bước 5: Xác minh tên miền với Google Search Console

Sau khi hoàn tất các bước trên, bạn nhấn vào XÁC MINH.

Last updated