3.1 Check Pixel Tiktok

Các lỗi với Pixel Tiktok

  • Kết quả trên camp ít hơn số đơn phát sinh ở Landing Page

  • Kết quả trên camp nhiều hơn số đơn phát sinh ở Landing Page

1. Kết quả trên camp ít hơn số đơn phát sinh ở Landing Page

1.1 Check đơn nháp

Đơn nháp: Là đơn hàng khách đã để lại số điện thoại trong form đăng ký nhưng chưa bấm submit form vì một lý do nào đó (lưỡng lự, quên không bấm nút,...)

Công thức: Đơn trên camp = Tổng đơn - Đơn nháp

1.2 Check cài đặt đo lường chuyển đổi

Pixel Tiktok chưa hoàn toàn chuẩn xác và nên cài đặt theo phương án đo lường bằng mở trang cảm ơn, người dùng nên kiểm tra 3 yêu tố:

  • Trang chính đã mở sang trang cảm ơn sau khi submit form

  • Trang chính và trang cảm ơn đã được cài đủ Tiktok Pixel

  • Cài theo dõi chuyển đổi trang cảm ơn trên trình quản lý sự kiện của Tiktok

3. Kết quả trên camp nhiều hơn số đơn phát sinh ở Landing Page

3.1 Check cài thừa sự kiện trong Landing Page

Trong một số trường hợp, người dùng có thể cài nhầm sự kiện chuyển đổi vào các phần tử khác vd: nút bấm, section,... Khi khách hàng click vào phần tử đó cũng được Tiktok Pixel thu thập và tính là 1 lượt chuyển đổi -> Cần check lại sự kiện theo dõi của các phần tử này, đặc biệt là các nút bấm

Last updated