13. Kết nối đồng bộ dữ liệu Webcake - Line

1. Tạo tài khoản liên kết

Truy cập Dashboard -> Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Thêm -> Line -> Lưu

Để lấy được "Access token" bạn cần tạo token bằng cách truy cập vào trang sau:

https://notify-bot.line.me/en/

Bước 1. Tạo Group Line chat

Bước 2. Tạo Token

Chọn My Page -> Generate token -> nhập tên token và chọn nhóm chat

Copy ta được Access Token

Sau khi Lưu Tài khoản liên kết xong, Line sẽ sinh tự động 1 Bot có tên "Line Notify" và bạn cần thêm Bot vào nhóm chat

2. Tạo cấu hình Form

Tại giao diện Webcake: tạo cấu hình Form

Tại view Tích hợp -> Cấu hình Form -> Thêm -> Chọn tài khoản Line

--> Lưu Cấu hình

3. Lưu dữ liệu từ Landing Page về cấu hình Line

Dashboard -> Click tên Landing page -> Kết nối

Click Thêm -> Chọn cấu hình có sẵn -> Cấu hình Line vừa khởi tạo

Kết nối thành công data về Line sẽ hiển thị như sau:

Last updated