11. Kết nối, đồng bộ dữ liệu Webcake - Telegram

1. Tạo tài khoản liên kết

Truy cập Dashboard -> Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Thêm

Hướng dẫn tạo Token ở Telegram

Kết nối với @BotFather bằng liên kết: https://telegram.me/BotFather. Trong cửa sổ trò chuyện với bot, nhấn nút Start.

Click /newbot và chọn tên cho bot

Chọn tên người dùng cho bot của bạn

Khi tên người dùng được chọn, bot của bạn sẽ được tạo tự động và sẵn sàng để sử dụng

Copy Token và sử dụng cho Tài khoản liên kết ở Webcake.

2. Tạo cấu hình lưu trữ Form

Dashboard -> Tích hơp -> Cấu hình Form -> Thêm -> Chọn tài khoản liên kết cấu hình trước đó

Hướng dẫn lấy Group ID ở Telegram

Bước 1: Truy cập đường dẫn: https://web.telegram.org/

Bước 2: Truy cập vào Group mà bạn muốn lấy ID và mở đường dẫn của Group ở trình duyệt .Ví dụ: https://web.telegram.org/z/#-796961784 -> ID của Group là: 796961784

Lưu ý: Bạn cần thêm con Bot đã tạo vào Group nhận dữ liệu ở Telegram

3. Kết nối cấu hình đã tạo với Landing page

Last updated