Webcake
Vietnamese
Search
K
Links

11. Kết nối, đồng bộ dữ liệu Webcake - Telegram

1. Tạo tài khoản liên kết

Truy cập Dashboard -> Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Thêm
Nhập thông tin tài khoản

Hướng dẫn tạo Token ở Telegram

Kết nối với @BotFather bằng liên kết: https://telegram.me/BotFather. Trong cửa sổ trò chuyện với bot, nhấn nút Start.
Click /newbot và chọn tên cho bot
Chọn tên người dùng cho bot của bạn
Khi tên người dùng được chọn, bot của bạn sẽ được tạo tự động và sẵn sàng để sử dụng
Copy Token và sử dụng cho Tài khoản liên kết ở Webcake.

2. Tạo cấu hình lưu trữ Form

Dashboard -> Tích hơp -> Cấu hình Form -> Thêm -> Chọn tài khoản liên kết cấu hình trước đó

Hướng dẫn lấy Group ID ở Telegram

Bước 1: Truy cập đường dẫn: https://web.telegram.org/
Bước 2: Truy cập vào Group mà bạn muốn lấy ID và mở đường dẫn của Group ở trình duyệt .Ví dụ: https://web.telegram.org/z/#-796961784 -> ID của Group là: 796961784
Lưu ý: Bạn cần thêm con Bot đã tạo vào Group nhận dữ liệu ở Telegram
Dán Group ID vào Cấu hình Form

3. Kết nối cấu hình đã tạo với Landing page

Thông báo đơn hàng về Telegram