Webcake
Vietnamese
Search
K
Links

9. Chèn trang Facebook

Đưa trang Facebook của bạn hiển thị trên Landing Page
Tại trang Builder của Webcake truy cập thanh sildebar bên trái -> Phần tử khác -> Facebook
Tiếp theo, cần lấy mã Iframe trang Facebook của bạn để gán vào Webcake
Dán URL trang Facebook của bạn vào thanh URL Trang Facebook, tùy chỉnh thông số Iframe mà bạn mong muốn.
Bấm chọn lấy mã -> Iframe
Copy đoạn mã và dán vào phần HTML Box của khối Iframe trong trang Builder Webcake