Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

27. Gửi thông tin đơn hàng cho khách hàng qua eSMS sau khi khách hàng đăng kí mua hàng

1. Tạo tài khoản liên kết

Tại Dashboard : Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Thêm -> chọn "eSMS"
Nhập các thông tin: Tên gợi nhớ, API Key, Secret Key, Brandname...
Lưu ý: Brandname là tên bạn đăng kí với eSMS
Cách lấy API Key và Cecret Key
Truy cập link website: https://account.esms.vn/ và đăng nhập tài khoản tài eSMS
Tài khoản -> Quản lý API -> Copy

2. Tạo Cấu hình Form

Tích hợp -> Cấu hình Form -> Thêm -> chọn Tài khoản eSMS vừa liên kết
  • Nội dung tin nhắn : bạn cần sử dụng template có sẵn của eSMS và phải được đăng kí với eSMS
  • Để hiển thị thông tin đặt hàng bạn cần sử dụng các ID trường để cài đặt tương ứng với template
Ví dụ : Template eSMS "Chuc mung sinh nhat {P2,50}. Kinh chuc QK co nhieu suc khoe, thanh cong va hanh phuc! Nhan dip sinh nhat xin gui den {P2,50} coupon {P2,20}. Tran trong."
Cách lấy ID trường: Click vào trường ->Thiết kế -> ID

3. Kết nối cấu hình eSMS vào Landing page hoặc Form

Cách 1. Liên kết cấu hình vào landing page
Tại Dashboard -> Click vào Tên landing page -> Kết nối -> Thêm -> Chọn dữ liệu có sẵn ->chọn cấu hình
Cách 2. Liên kết cấu hình vào Form
Tại Builder: click Form -> Nâng cao -> Chọn cấu hình eSMS
--> Xuất bản và sử dụng