1. Trang Dashboard

Sau khi đăng nhập, màn hình sẽ chuyển tới trang Dashboard để quản lý Landing Page

1. Tạo mới Landing Page

Để tạo Landing Page, bạn thực hiện các thao tác: Dashboard -> Tạo Landing Page

Có 3 cách để tạo Landing Page

 • Tạo Landing Page trắng

 • Chọn trang mẫu của WEBCAKE để chỉnh sửa

 • Sử dụng mẫu có sẵn của bạn (tải lên từ máy tính file .pke)

 • Người dùng có thể xuất file .pke hoặc .HTML như sau:

2 . Thao tác với Landing Page trong Dashboard

Tại trang Dashboard, di chuột đến Landing Page cần thao tác hoặc nhập vào ô tìm kiếm để đến Landing Page cần thao tác.

Các thao tác với Landing Page:

3. Các tính năng trong Dashboard

 • Template mẫu

Tham khảo và sử dụng các giao diện mẫu của WEBCACE với đa dạng các ngành nghề và chủ đề

 • Dữ liệu Form

Dự liệu tổng hợp về khách hàng của tất cả các trang Landing Page

 • Tích hợp

Các tích hợp, kết nối đồng bộ, sao lưu dữ liệu với bên thứ 3: POS Pancake, Google Sheet, Excel,...

 • Link rút gọn

Cho phép bạn rút gọn đường link URL của Landing Page cũng như tạo UTM link một cách dễ dàng.

 • Tên miền

Cài đặt tên miền riêng của bạn để xuất bản các Landing Page

 • Cài đặt

Cấu hình cho tài khoản của bạn

 • Tổ chức

Tạo tổ chức để quản lý và chia sẻ thiết kế Landing Page

Last updated