3. Khối thiết lập

Khối thiết lập là trung tâm cài đặt chính cho các phần tử.

Tại Thanh thiết lập nhanh -> bấm vào biểu tượng cài đặt để hiện ra Khối thiết lập.

Các Khối thiết lập sẽ khác nhau và tùy biến với mỗi phần tử

Thao tác chung của các phần tử với Khối thiết lập:

1. Vị trí

Vùng hiển thị và điều chỉnh vị trí, kích thước của các phần tử bao gồm:

 • Kích thước chiều ngang

 • Kích thước chiều dọc

 • Vị trí theo trục ngang (X)

 • Vị trí theo trục dọc (Y)

2. Công cụ

Bao gồm các thao tác với các phần tử:

 • Ẩn/hiện

 • Nhân bản

 • Xóa

 • ghim

3. Sửa viền

 • Bo góc trên trái

 • Bo góc trên phải

 • Bo góc dưới trái

 • Bo góc dưới phải

 • Kích cỡ viền

 • Bo đều 4 góc

 • Kiểu viền

 • Màu viền

 • Độ trong viền

4. Đổ bóng

Bao gồm các thao tác:

 • Độ nét của bóng

 • Đổ bóng theo chiều ngang (X)

 • Đổ bóng theo chiều dọc

 • Màu bóng

5. Hiệu ứng

Bao gồm các thao tác:

 • Kiểu hiệu ứng

 • Thời gian chờ

 • Thời gian chạy

 • Lặp lại

6. Opacity

Điều chỉnh độ mở/đục

7. Overlay

Đè một khối màu có độ trong và màu sắc điều chỉnh được lên trên phần tử

Khối thiết lập -> Overlay

Thao tác:

 • Kiểu Overlay

 • Màu Overlay

 • Độ mờ Overlay

Last updated