1. Tạo menu mobile

  1. Lựa chọn biểu tượng menu mong muốn để bật tắt menu mobile

2. Thiết kế menu trên mobile

3. Tạo một popup làm menu bản mobile

4. Thiết kế menu

Lưu ý: Lên đặt vị trí hiện menu là trên cùng bên trái hoặc bên phải để dễ sử dụng

5. Cài đặt sự kiện đóng popup khi ấn vào biểu tượng close

6. Quay về trang chính và cài sự kiện open popup cho biểu tượng menu

7. Ẩn biệu tượng menu ở desktop nếu muốn

Last updated