1. Gắn sự kiện cho các phần tử

Các sự kiện chủ yếu được gắn cho các nút bấm, form.

Gắn sự kiện cho các phần tử: Click phần tử -> Cài đặt -> Nâng cao --> Thêm sự kiện -> Cấu hình sự kiện

Last updated