1. Đồng bộ section

Tính năng đồng bộ section

1.Luôn luôn đồng bộ: Khi thay đổi ở Desktop và Mobile thì bên kia sẽ thay đổi theo dù bật tính năng đồng bộ section hay không đồng bộ section

  • Phần tử trong section: Tất cả các phần tử thuộc section nào ở desktop thì cũng phải thuộc section đó ở mobile. Nếu chuyển phần tử qua section khác ở desktop hoặc mobile thì bên kia phần tử cũng bị chuyển sang tương ứng.

Mẹo: Nếu muốn bỏ section hoặc phần tử nào đó ở bản mobile hoặc bản desktop ta dùng tính năng ẩn phần tử. Phần tử được ẩn sẽ không hiển thị lúc xuất bản và có thể ẩn độc lập giữa desktop và mobile.

2. Bật tính năng đồng bộ section: Khi thay đổi ở Desktop và Mobile thì bên kia sẽ thay đổi theo

  • Màu nền

  • Ảnh nền

  • Overlay

3. Bật tình năng không đồng bộ section: Khi thay đổi ở Desktop và Mobile thì bên kia sẽ không thay đổi

  • Màu nền

  • Ảnh nền

  • Overlay

Last updated