2.1 Cài đặt mã theo dõi Pixel tùy chỉnh

1. Cài đặt mã theo dõi Pixel tùy chỉnh

Bạn hoàn toàn có thể gắn mã theo dõi tùy chỉnh vào phần tử nếu có nhu cầu:

Có 2 cách:

Cách 1: Gắn mã theo chuẩn Facebook

Tham khảo: https://www.facebook.com/business/help/402791146561655?id=1205376682832142

Cách 2: Gắn mã theo chuẩn Webcake để tránh bị Pixel cảnh báo

Mọi người sử dụng cấu trúc theo ví dụ mẫu sau:

fbq_webcake('track', 'Purchase', {value: 1.00, currency: 'USD'});

Last updated