Webcake
Vietnamese
Search
K
Links

3. Sửa lỗi chia sẻ trên Facebook, Zalo

Nếu hình ảnh khi chia sẻ qua Facebook/ Zalo không đúng với hình tải lên, anh/chị kiểm tra tại đường link:
Và thao tác các bước như sau:
Bước 1: Nhập tên miền landing page
Bước 2: Click vào “Sửa lỗi”
Bước 3: Click vào “Thu thập lại” đến khi hiện ảnh chia sẻ đúng ở bên dưới (có thể thu thập lại 2-3 lần)
Lưu ý: Đăng xuất tài khoản Facebook và Zalo rồi mới chia sẻ lại link để kiểm tra thay đổi.