3. Lỗi không xác thực được tên miền

I. Tên miền chưa trỏ về Webcake

  • Kiểm tra DNS

Để kiểm tra DNS đã được cấu hình đúng chưa, truy cập: https://dns.google.com/

Dán tên miền của bạn vào để kiểm tra:

Màn hình sẽ hiện lên thông tin tên miền của bạn, kiểm tra:

Hoặc

  • Nếu tên miền chưa trỏ về Webcake thành công:

    • Chờ bên tên miền trỏ tên miền về Webcake (có thể lên đến 24h)

    • Liên hệ bên tên miền để được hỗ trợ trỏ tên miền về Webcake

II. Tên miền đã trỏ thành công về Webcake nhưng xác thực không thành công

Lỗi thường gặp: Tên miền đã trỏ về Webcake thành công nhưng không xác thực được hoặc khi xuất bản, trang xuất bản lỗi và không nhìn thấy.

Lý do: Máy tính hoặc wifi đã bị lưu trữ Cache DNS cũ của tên miền

1. Lỗi cached dns trên máy tính

1.1 Xác thực tên miền bằng cửa sổ ẩn danh

  • Mở cửa sổ ẩn danh, đăng nhập Webcake và xác thực tên miền của bạn

1.2. Xóa cached trên máy tính nếu không truy cập được trang xuất bản

  • Xóa Cached trên Window

Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở hộp thoại Run, sau đó gõ ipconfig /flushdns và nhấn Enter.

2. Lỗi cached dns wifi

  • Xác thực tên miền bằng thiết bị khác, dùng mạng khác

Cách 1: Đăng nhập tài khoản trên thiết bị khác và sử dụng mạng wifi khác -> Sau đó xác thực tên miền

Cách 2: Nhắn tin đến https://m.me/Webcake.io và gửi email đăng ký Webcake để được hỗ trợ xác thực tên miền

Last updated