3. Ứng dụng Landing Page

Mỗi phương thức quảng cáo, marketing đều có những điểm mạnh riêng và Landing Page cũng cho thấy những điểm mạnh đặc biệt trong các chiến dịch quảng cáo:

  • Tập chung thông tin: Đưa khách hàng vào thế giới riêng của bạn, khơi gợi nhu cầu khách hàng

  • Không hạn chế cách thể hiện nội dung

  • Tập chung vào chuyển đổi: Mọi nội dung trong Landing Page đều hướng khách hàng đến một mục đích chuyển đổi duy nhất

  • Khách hàng tự chốt đơn, tối ưu tự động hóa, giảm nhân viên hỗ trợ khi khách hàng đăng ký trực tiếp

  • Nhiều công cụ hỗ trợ đo lường chuyển đổi, phân tích, thống kê

Quy trình gợi ý cho các chiến dịch quảng cáo sử dụng Landing Page

Landing page có vai trò như là thân phễu marketing, đón tất cả lượng truy cập từ các kênh quảng cáo về. Nội dung trên landing page phải được viết sao cho thuyết phục được người xem thực hiện một hành động cụ thể, hành động ở đây có thể là đặt hàng, để lại thông tin, gọi điện hoặc click chuyển sang một trang khác.

Last updated