2.5 Các cột theo dõi chuyển đổi trên Ads manager

Trên Ads manager có nhiều cột có thể đo lường được kết quả, trong đó có 2 nhóm cột chính:

  • Cột Kết quả

  • Cột lượt mua = Lượt mua trên web + Lượt mua offline + Lượt mua Meta

Sơ đồ sự kiện chuyển đổi

1. Theo dõi bằng cột Kết quả

Camp mess: Cột kết quả là Số lượt bắt đầu trò chuyện qua tin nhắn

Camp mess chuyển đổi: Cột kết quả là số đơn hàng (Cột kết quả được lấy từ cột Lượt mua trên Meta do POS bắn lên)

Camp chuyển đổi: Cột kết quả là số lượt mua hàng hoặc hoàn thành đăng ký. (Nếu chọn sự kiện tối ưu ở landing page là Mua hàng thì sẽ bắt đồng thời lên cột Kết quả và cột Lượt mua trên web)

Ưu nhược điểm:

  • Với camp chuyển đổi chưa đo chính xác được doanh thu vì còn đơn hoàn, hủy

2. Theo dõi bằng cột Lượt mua

2.1. Theo dõi bằng cột Lượt mua trên Meta

Camp mess và mess chuyển đổi: Lượt mua trên Meta được bắn lên từ POS (Hướng dẫn tại đây)

Camp chuyển đổi: Lượt mua trên Meta được bắn lên từ POS nhưng khách phải có hội thoại với page. Thường cần dẫn khách về Messenger để có hội thoại với khách hàng

Ưu nhược điểm:

  • Với camp chuyển đổi chỉ đo được một phần các khách có dẫn về Messenger. Các khách không mở hội thoại với page ở Messenger sẽ không hiển thị ở cột này

2.2. Theo dõi bằng cột Lượt mua hàng offline

Camp mess và mess chuyển đổi: Lượt mua hàng offline được bắn lên từ POS theo cấu hình sự kiện tài quầy (Hướng dẫn tại đây)

  • Lưu ý: Camp mess và mess chuyển đổi cũng cần chọn pixel khi lên camp. Vì sự kiện được bắn vào pixel sau đó mới hiển thị vào camp tương ứng

Camp chuyển đổi: Lượt mua hàng offline được bắn lên từ POS theo cấu hình sự kiện tại quầy (Hướng dẫn tại đây)

Ưu nhược điểm:

  • Sự kiện hội tụ đầy đủ, gần như đo đủ thông số về lượt mua, doanh thu cho campaign

  • Ngoài ra có thể dùng cột này để check lại các cột khác vì cột này bắn sự kiện độc lập so với các cột khác

Last updated